FAQS (preguntes freqüents)

ask blackboard chalk board chalkboard

A continuació responem algunes de les preguntes més freqüents.

Per quin motiu escollir l’opció de la llar de criança?

La llar de criança és l’espai on les acompanyants (mare/pare de dia degudament format/da) ofereixen un servei alternatiu a les llars d’infants o escoles bressol i permet donar resposta a la conciliació vida laboral i familiar de les famílies. A la llar de criança s’ofereix un ambient acollidor, tranquil i proper amb una atenció continua i personalitzada que respecta els ritmes naturals de cada infant amb activitats i propostes que estimulin el seu desenvolupament psicomotriu, la seva creativitat i afavoreixin la socialització i el respecte.

Tanmateix, els primers anys de vida d’un infant són els més importants ja que s’estableixen les bases del seu posterior desenvolupament. Tot i que lo més recomanable seria que l’infant estigués amb la seva mare o figura materna, malauradament per motius laborals o d’altres, cal buscar una figura i un espai on l’infant se senti segur i tranquil. El concepte de llar de criança és el que més s’assembla a la seva casa i entorn familiar: ambient confortable, segur i acollidor amb uns espais similars al seu entorn, pensats per avançar lliurement, sense presses, on s’atenguin, observin i identifiquin les seves necessitats físiques, cognitives, emocionals, socials i educatives. Una opció que també escolta les necessitats de les famílies amb uns horaris flexibles, la possibilitat d’allargar la familiarització (adaptació/acolliment), una relació entre acompanyants i família més pròxima, un model més coherent per a l’infant, etc.

A partir de quina edat puc portar el meu fill/a?

A Mirades oferim un servei d’atenció a la infància, amb un rati baix d’infants per acompanyant i des dels 9 mesos fins als 6 anys ja que fins aquesta edat no és obligatòria l’escolarització.

Quins són els horaris i quotes?

A Mirades aconsellem una assistència periòdica i continuada a fi d’adquirir uns hàbits i rutines que alhora donen seguretat a l’infant així com afavorir el vincle entre l’infant, els espais, altres companys i adults. Per aquest motiu, s’ofereixen uns horaris, que tot i ser flexibles, tenen un sentit i coherència.

round blue alarm clock with bell on white table near snake plant

El servei es porta a terme de setembre a juliol, tancant a l’agost per descans dels acompanyants així com per preparar i organitzar espais, materials i activitats del següent curs. Tanmateix, a l’inici del curs o servei s’entrega a cada família un calendari de la llar.

Els horaris del servei són, de dilluns a divendres, de 9h a 15.30h podent-se ampliar de 8.30h a 9h (acollida de matí) i de 15.30h a 17h (acollida de tarda) amb un cost addicional. Consulteu altres horaris.

Hi ha la possibilitat de venir tots els dies de la setmana o menys dies però les quotes seran sempre les mateixes a fi de poder sostenir econòmicament el projecte.

No dubteu en posar-vos en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte, pregunta o concertar una entrevista.

Hi ha servei de menjador?

Pel que fa al servei de menjador, a Mirades acabem de preparar i emplatar el menjar que cada família ha preparat per als seus fills i filles ja que pensem que ningú més que la seva família sap el que millor li convé i d’aquesta forma respectem el seus gustos i preferències i apropem a l’infant a casa seva a través dels gustos, colors i textures.

A Mirades procurem que els infants tinguin una alimentació sana, amb unes mesures de qualitat, higiene i seguretat, prioritzant menjar fruita i evitant brioxeria i similars. També es tenen en compte les al·lèrgies i/o intoleràncies que l’infant pugui tenir, preparant els aliments de forma correcta i segura. En aquests casos, s’ha de presentar un certificat mèdic que indiqui el tipus d’al·lèrgia o intolerància de l’infant i el tractament a seguir, no donant-se cap medicament ni producte farmacèutic o homeopàtic sense la prescripció mèdica degudament signada.

Abans d’iniciar l’ús del servei, es fa una entrevista amb les famílies per tenir més informació del seu fill o filla sobre el tipus d’alimentació que segueix i en quina freqüència. En cap cas es fa la introducció de nous aliments a l’escoleta, sempre es recomana que ho facin les famílies a casa, amb anterioritat, per així poder observar si el nou aliment li produeix algun efecte no desitjat.

Generalment, a la llar es donen dos àpats: un a mig matí i l’altra a l’hora de dinar. No obstant, durant tota la jornada, els infants poden menjar i beure, si així ho desitgen i/o les famílies ho indiquen i no només en els horaris establerts. Això també s’aplica amb el dormir i moments de descans.

Durant l’àpat de mig matí s’ofereix un petit “moss” de fruita preparat per l’acompanyant i que va inclòs en la quota mensual. Tanmateix, cal remarcar que al principi, en el període de familiarització, es respectarà i aconsellarà que les famílies portin aquells aliments que creguin més adients a fi i efecte de poder anar coneixent les preferències i gustos dels infants. Una vegada passat el periode de familiarització, les famílies poden seguir optant amb la possibilitat de portar un petit esmorzar per als seus infants si així ho creuen convenient.

En el cas d’aniversaris i altres festes o celebracions i a fi d’evitar possibles riscos, tots els aliments que porten les famílies han de ser comprats en establiments degudament autoritzats.

A l’inici del curs es facilita, a les famílies, els enllaços a una documentació interessant i pràctica que tracta sobre recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat i que es detallen a continuació:

Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys) – tríptic informatiu

Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys) – guia completa-

Exemples de menús per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)

Preguntes més freqüents: PMF (Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)

Quin material han de portar els nens i nenes de la llar de criança Mirades?

blue leather backpack

Abans d’iniciar el curs o servei, es fa una trobada amb les famílies per a informar-les sobre com anirà el curs, les activitats i propostes previstes tant per als infants com per a les famílies i també es fa entrega d’una llista amb el material que han de portar els seus fills i filles quan comencen a assistir a la llar (una muda complerta, bolquers, tovalloletes, un pitet o varis pitets, etc.)

Hi ha període d’adaptació o acolliment?

A Mirades ens agrada utilitzar la paraula familiarització enlloc d’acolliment (o adaptació) doncs preferim que l’infant i les seves famílies es familiaritzin amb la nostra casa, entorn i família enlloc d’adaptar-se o sentir-se acollits. Creiem fermament en que els infants i familiars s’han de sentir còmodes, segurs i acompanyats i, en definitiva, part de la família de Mirades, de la seva tribu.

Cal tenir present que aquest tema sol generar força polèmica davant la problemàtica de conciliar vida laboral i familiar. A Mirades aconsellem a les famílies, que dins la mesura de lo possible, vinguin amb els seus fills i filles, abans d’incorporar-se al grup, per conèixer l’espai i les persones de la casa ja que d’aquesta forma podrem anar establint una coneixença i confiança entre infant-família-acompanyant i de fet això ja és, en certa manera, un primer període de familiarització. També, és aconsellable seguir aquesta pauta els primers dies a la llar, incorporant-se de forma gradual i fent que la familiarització sigui un procés natural, sense presses ni pressions a fi d’anar creant vincles.

Durant els primers dies i/o trobades, l’acompanyant anirà observant com la persona de referència (millor si sempre és la mateixa), que és qui millor coneix a l’infant, actua amb ell a l’hora de canviar-lo, alimentar-lo, posar-lo a dormir, etc. I paulatinament, l’acompanyant començarà a actuar amb l’infant sota la visió del familiar.

No hi ha un temps marcat per a la familiarització, doncs cada infant i família necessita el seu temps i ritmes. Per aquest motiu, previ l’inici del curs o servei, es fa una entrevista amb les famílies i es parla sobre aquest procés i de quina forma es portarà a terme i s’entrega un document amb alguns consells i pautes.

Què passa si el meu fill o filla està malalt? Pot venir igualment?

En cas de febre (a partir de 38ºC), malaltia o afecció contagiosa (polls) a Mirades aconsellem que l’infant estigui a casa el temps que sigui necessari i fins a la seva recuperació. El motiu és que, pel seu estat físic i anímic, necessitarà una atenció exclusiva que a l’escoleta no se li podrà donar. A més a més, s’estableix un protocol en cas de febre, malalties o infeccions a fi d’evitar el contagi amb els altres infants usuaris del servei. Val a dir que, en les llars de criança/escoletes, el risc de contagi és menor pel reduït nombre d’infants que hi assisteixen, però això no significa que sigui nul.

Alhora agraïm que en cas d’absència per algun d’aquests casos, la família ho comuniqui el més aviat possible, via mail o per telèfon, a fi de prendre les mesures pertinents, si això fos necessari.

Respecte a l’administració de medicació o tractament homeopàtic, cal portar la recepta del metge i un full d’autorització de subministrament de medicació on consti el nom del medicament, la dosi i freqüència així com el nom del nen o de la nena. El medicament s’ha de donar directament a l’acompanyant.

Amb els documents de la inscripció, cal adjuntar una fotocòpia del carnet de salut on hi constin les vacunes practicades, si s’escau, i la fitxa sanitària.

Tot seguit deixem l’enllaç al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya on podeu trobar tot tipus d’informació i vídeos relacionats amb el món de la salut, seguretat i alimentació infantil.

Canal Salut

Puc venir a fer pràctiques, col.laborar o participar en el projecte?

Mirades és un espai que dóna la benvinguda a persones que vulguin fer pràctiques, col.laborar o participar en el seu dia-dia i/o puntualment en activitats i propostes diverses. En aquesta primera etapa del projecte s’han realitzat xerrades, tallers i activitats com: espai de joc i acompanyament familiar, sobre reflexologia, BLW, alimentació saludable, gestió d’emocions, primers auxilis, etc.

Actualment, estem iniciant un nou servei: un grup de criança així com altres activitats i en breu us podrem donar més informació. No obstant, si teniu ganes d’organitzar un taller, xerrada o activitat en el nostre espai, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Tenim ganes de fer xarxa social, fer activitats familiars tant a dins dels espais de Mirades com a l’entorn.

ground group growth hands