Entorn, espais i materials

A Mirades té una importància rellevant la concepció dels espais, entorn i materials ja que són una extensió més de l’educació de l’infant. A partir d’ells, i a través de la mirada i el moviment, l’infant descobreix el món i, progressivament, va interaccionant amb les persones, objectes i medi. Des d’una mirada sistèmica, s’organitzen i adapten els espais i materials per oferir unes garanties de qualitat, seguretat i higiene. Alhora es té també en compte: l’edat de l’infant, les seves característiques, nivell de desenvolupament, capacitats i habilitats, gustos, interessos i estat d’ànim.

A la natura, els infants aprenen a assumir riscs, superar les pors, fer nous amics, regular les emocions i crear mons imaginaris.

Angela J. Hanscom